Vi utvecklas och växer!

Efter ett år av strategiskt internt arbete, har vi börjat dra igång vår verksamhet. Att omlanseras med ny profil är en utmaning men vår väg, som impactbunden hubb, var att möta de behov som blev tydligare under åren. Med samma pragmatism som tidigare, arbetar vi vidare som faciliterande och oberoende hubb för kunskapsutbyten, samverkan och […]

Vi initierar Brev genom isolering

Vårt projekt Brev genom isolering syftar till att bryta den psykologiska isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. Projektet är framtaget tillsammans med äldre och servicehus. #Brevgenomisolering