Vi initierar Brev genom isolering

Vårt projekt Brev genom isolering syftar till att bryta den psykologiska isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. Projektet är framtaget tillsammans med äldre och servicehus.

#Brevgenomisolering

Lämna ett svar