Brev genom isolering

Vad är Brev genom isolering?

Brev genom isolering är idé och ett koncept som syftar till att bryta den sociala isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. Konceptet går ut på att äldreboenden och servicehus agerar noder mellan barn i fritidsaktiviteter, som vill skriva uppmuntrande brev, och äldre personer som upplever ensamhet. 

Under coronapandemin har vi jobbat fram olika koncept för att skydda riskgrupper. Vi tror att många i samhället känner empati med människor som upplever ensamhet just nu. Brevskrivandet är ett sätt att kanalisera empatin och kan få två generationer att mötas i en svår tid. 

Såhär går det till
Fritidsverksamheter och skolor tar kontakt med äldreomsorg i närheten för att undersöka om det finns ett eventuellt intresse att ta emot brev från barn som vill stötta och uppmuntra äldre i isolering. Bifoga gärna följebrevet för att informera om initiativet och bidra med information.

Ta del av våra reflektionspunkter här och för en diskussion med barnen som skriver. Anpassa era format efter eventuella önskemål från kontakten på äldreboendet och maila över breven till mottagaren. 

Reflektionspunkter inför brevskrivande

Vi har tagit fram ett antal punkter inför brevskrivandet som alltid ska överses av en vuxen. Punkterna är framtagna utifrån etiska och praktiska perspektiv och syftar till att underlätta processen för brev att nå fram till den som vill läsa:

  • Använd gärna vårt följebrev när du tar kontakt med äldreomsorg. Det underlättar för mottagaren att förstå syftet med breven och  varifrån de kommer. 
  • Det är många äldre som har problem med synen och därför föreslår vi att text skrivs digitalt om det finns möjlighet. På det viset kan texten skrivas ut i tydligt format eller läsas med  digitala hjälpmedel, såsom uppläsningsprogram eller förstorad text.
  • De som mottar era brev kommer inte att kunna svara till barnen direkt. Därför kan det vara bra att undvika frågor som manar brevläsaren att svara. Vissa äldreboenden kanske väljer att hänga upp breven någonstans, snarare än att ge dem direkt till specifika personer.
  • Låt gärna barnen fundera över vad de själva skulle vilja läsa, om de kände sig ensamma. 
  • Gå på förhand igenom vad som inte är lämpligt att skriva, både med hänsyn till barnens integritet och brevmottagarens reaktioner.
  • Den vuxne som överser brevskrivandet bör gå igenom barnens texter för att kontrollera att inga olämpligheter förekommer.
  • Ta kontakt med oss för att ge feedback på konceptet! <3