Samlärande..

Samskapande..

Samutforskande..

Forskarhubben verkar som nod mellan olika system och kunskapspraktiker med fokus på social, ekologisk och samhällelig hållbarhet. 
Vår verksamhet syftar till att sänka trösklar för samlärande, samskapande och samutforskande, för bättre möjligheter till synergi och djupare förståelse av utmaningar och potentiella lösningar. 

Vill du engagera dig i hubben?

The Research Hub is a creative and exploratory non-profit organization that facilitates co-creation, co-learning and co-exploration,  for example between research, society, civil society.  In order to bridge perspectives, formulate critical questions and see new angles connected to social, societal and ecological sustainability, we apply  creative and critical methods and processes, drawn from, for example, service design, speculative design, philosophy of technology and  foresight.

 

To lower thresholds for meetings and meaning-making between different perspectives, we hold events, provide a Slack channel for our community, and share methods and the fruits of our processes via the website. We welcome you who are engaged in our focus areas, through research or practice, or who work with creative and critical methods!

Our work

Hubben arbetar kontinuerligt i projektform eller understödjer projekt som arbetar överbryggande, kreativt och hållbart, exempelvis inom civilsamhället. 

Vi kan hjälpa till med bl.a. metodutveckling, som bollplank eller stöd för utvärderingprocesser.

Några exempel på tidigare och pågående projekt är Kritiskt tänkande i teori och praktik, Olurig och ett Personcentrerat informationsstöd.

Community

För att sänka trösklar för informella möten mellan exempelvis forskning, entreprenörer, designers och civilsamhälle, faciliterar vi exempelvis en Slackkanal. Vi välkomnar personer som har ett genuint intresse av samskapande, samlärande och samutforskande processer och som vill dela med sig av insikter och metoder kopplade till dessa. Vill du vara med? Klicka här!

Framtidslabbet är en mötesplats  med fokus på inkluderande framtider, hållbar innovation, metodutveckling och gemensamt skapande. Labbet används för utforskande och spekulativa workshopppar och undersökande av olika relationer till framtiden. Vi är knutna till ett internationellt futures literacy-community och samarbetar med forskningsgrupper och designers.