Forskarhubben har som syfte att facilitera samverkan, underbygga kvalificerade samtal och underlätta för informella interdisciplinära sammanslutningar till nytta för samhället.

Vad gör vi?

Vi är en ideell förening som för samman kompetens och förmedlar kunskap till system där den saknas och kan göra nytta – genom interdisciplinära eller sektoröverskridande undersökande och innovativa processer.

I vår styrelse sitter entreprenöriella akademiker som tidigare saknade en plattform för samverkan och kanal för högskolans tredje uppgift. Vår hubb binder samman discipliner, projekt och sektorer med syfte att generera samhällsnytta.

Nyheter