Vad gör vi?

Vi är en ideell förening som för samman kompetens och förmedlar kunskap så att den kommer allmänheten till gagn - genom interdisciplinära samtal, projektutveckling och granskning. I vår styrelse sitter entreprenöriella akademiker som tidigare saknade en plattform för samverkan. Vår hubb binder samman discipliner, projekt och sektorer med syfte att generera samhällsnytta.

Läs mer om oss här!

Nyheter

Vi lanserar Myeloma Toolkit - ett skalbart projekt i form av webbsida, som samlar och sprider aktiviteter, källor, kunskap och upplevelser som kan främja välbefinnande under sjukdom. 

Projektet läggs tillsvidare under Patientrelaterat.se

Vi initierar Brev genom isolering - ett projekt som syftar till att bryta den psykologiska isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. 

#Brevgenomisolering