Vårt arbete

Forskarhubben syftar till att främja social, samhällelig och ekologisk hållbarhet. Vår tes är att flera olika perspektiv, kunskapspraktiker och rationaliteter behövs för att förstå och samarbeta kring komplexa utmaningar. Därför arbetar vi i första hand med att utveckla och facilitera processer, mötesplatser och verktyg för att främja samskapande, samutforskande och samlärande mellan olika perspektiv.

 

Vi vänder oss exempelvis till forskning, civilsamhälle, offentlig verksamhet och sociala entreprenörer för att gemensamt bygga broar och dela kunskaper.

Hubbens processer

Samlärande

Vi främjar co-learning och kurerar kunskap för minskat kunskapssvinn och främjande av gott beslutsfattande och välförankrad innovation.

Samskapande

Vi understödjer co-creation mellan målgrupper och tillhandahåller verktyg för risk- behovs och nyttoanalyser med fokus på hållbarhet, framtid och social impact.

Samutforskande

Vi faciliterar mötesplatserna Agensarenan och Infolabbet med verktyg för samutforskande av komplexa frågor och utmaningar.

Hubbens community slack

För att främja samskapande, samlärande och samutforskande, har hubben en Slackkanal. Huvudfunktionerna är att:

  • Understödja informella och fruktbara samtal mellan målgrupper
  • Delning av kunskaper och initiativ
  • Tillhandahålla mötesplatser för våra SIGs (special interestgroups)

 

Gå med i hubben

Är du inte med i hubben? Gör en intresseanmälan

Är du redan medlem? Logga in i Slackkanalen

Hubbens samskapade sociala lösningar

Brev genom isolering är ett koncept som syftar till att bryta den sociala isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. Konceptet tar vara på äldreboenden och servicehus som noder mellan äldre och barn i skola och fritidsaktiviteter. 

Personcentrerat informationsstöd

Informationsstödet är ett besluts- och informationsstöd som har samskapats mellan designers, analytiker och sjukdomsdrabbde. Lösningen utvecklades efter en större enkätundersökning med fokus på risker och behov i olika delar av patientresan.

Ladda ned produkt kostnadsfritt här!

Kritiskt tänkande - i teori och praktik

Forskarhubbens antologiprojekt om kritiskt tänkande drevs mellan 2015-2016, baserat på undersökningar av lärares behov av verktyg och material för undervisning om kritiskt tänkande.

Boken används idag på lärosäten över hela Norden.

Se produkten här!

Olurig är en såväl samskapande process som produkt i form av barnbok. Projektet syftar till att ta vara på lärares, barns och forskningens frågor och kunskaper för att samskapa en barnbok med verktyg för kritisk informationsgranskning, anpassad till de yngre åldrarna.
Se projektet här!

Har du en idé?

Har du identifierat en utmaning och vill bolla lösningar och idéer? Eller behöver ni samverkansstöd och verktyg för samskapande processer? 

Kontakta oss på info@forskarhubben.se.