Vårt arbete

Kunskapsdelning och samlärande

Vi faciliterar kunskapsdelning och kurerar kunskap (content curation) för minskat kunskapssvinn och främjande av gott beslutsfattande och välförankrad innovation.

Samskapande

Vi understödjer samskapande processer och utvecklar verktyg för att identifiera behov och skapa hållbara lösningar.

Samutforskande

Vi utvecklar mötesplatser och verktyg för samutforskande av komplexa frågor och fenomen.

Fokusområden

Skola & bildning

Vårt arbete riktat mot skolan började 2015 med projektet Kritiskt tänkande – i teori och praktik. Vi har medverkat i ett flertal panelsamtal, framställande av material och utbildning och har f.n. tre projekt som befinner sig i olika stadier av utveckling. 


Vårt arbete centrerat kring skola kommer att genomföras via infolabbet.se (öppnar inom kort).

Välbefinnande

Under 2019 tog Forskarhubben över plattformen Patientrelaterat.se, där vi utvecklar och tillgängliggör våra sociala projekt riktade mot grupper som har begränsad handlingskapacitet.

 

Under 2021 har vi flyttat mötesplatsen till agensarenan.se för att anta formen av ett tankelaboratorium såväl som innovationshubb. 

Framtiden

Mer information kommer inom kort

Innovationer

Brev genom isolering är ett koncept som syftar till att bryta den sociala isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. Konceptet tar vara på äldreboenden och servicehus som noder mellan äldre och barn i skola och fritidsaktiviteter. Se lösningen här!

Personcentrerat informationsstöd

Informationsstödet är ett besluts- och informationsstöd som har samskapats mellan designers, analytiker och sjukdomsdrabbde. Lösningen utvecklades efter en större enkätundersökning med fokus på risker och behov i olika delar av patientresan.

Ladda ned produkt kostnadsfritt här!

Kritiskt tänkande - i teori och praktik

Forskarhubbens antologiprojekt om kritiskt tänkande drevs mellan 2015-2016, baserat på undersökningar av lärares behov av verktyg och material för undervisning om kritiskt tänkande.

Boken används idag på lärosäten över hela Norden.

Se produkten här!