Styrelsen

Hubbens strategiska arbete leds av styrelsen som väljs under årsstämman, vilken hålls vartannat år (senast våren 2021). Ledamöterna representerar hubbens olika målgrupper och ska främja hubbens syften.

 

Det är styrelsen som agerar processledare för hubbens större mötesplatser såsom Infolabbet.se och patientrelaterat.se. Dessa mötesplatser utvecklas tillsammans med sina respektive målgrupper genom våra ”samordnargrupper”.

Charlotte Ovesson

Charlotte, beteendevetare, är Forskarhubbens sekreterare och en ledstjärna i alla frågor som rör civilsamhället. Charlotte processleder och föreläser med fokus på mångfald och likvärdighet.

Charlotte är redaktör för antologin "Starka tillsammans: tjugoen nulägesbilder av civilsamhället".

Elin Sporrong

Elin, besluts- risk- och policyanalytiker och doktorand på Stockholms universitet, är ordförande för Forskarhubben.

Elin verkar inom fälten etisk AI, futurism och teknologins filosofi och är redaktör för antologin "Kritiskt tänkande - i teori och praktik".

Andreas Önnerfors

Andreas, professor in intellectual history, is Forskarhubbens Research co-ordinator. Andreas is interested in how knowledge can be generated that is best for the world and adapted to new paradigms.

Sharon Lindberg

Sharon, doktorand i data- och systemvetenskap, är senior designer och utformar lösningar för datainsamling och servicedesign i vårt innovativa arbete.

Fanny Lundkvist

Fanny, innovationsinriktad civilingenjör, är affärs- och verksamhetsutvecklare med intresse för människocentrerad design och kombinationen människa, teknik, organisation och samhälle. Fanny arbetar också för att inkludera skolelever i komplexa samhällsfrågor, genom organisationen Brevvännerna.

Helge Wilk

Helge, retorikkonsult, har ett stort intresse för utbildning och miljöfrågor och deltar i hubben som projektledare, samordnare och copywriter. Helge hyser progressiva tankar kring skolans roll i samhället och hur vi tänker kring utbildning i denna föränderliga tid.

Strategiskt team

Det strategiska teamet hjälper hubben med interna frågor, som seniora rådgivare och bollplank.

Terese Tollstam

Therese, jurist, har lång erfarenhet av arbete med juridiska processer hos bolag, offentlig förvaltning och sjukvård. Therese är ansvarig för hubbens IP-utveckling, innovation/transformation och immaterialrättsliga frågor.

Mikael Bergman

Mikael, affärsstrateg, presenterar sig här inom kort.