Styrelsen

The hub’s strategic work is led by the board, which is elected during the annual meeting held every two years. We are responsible for the strategic development of the organization. All members of our community (i.e. Slack members or registered members) are invited to the annual meetings and co-direct the steering of the research hub. Anyone in our community can register their interest in board membership, to become part of our strategic and creative team! Contact us if interested!

Elin Sporrong

Elin, doktorand vid Stockholms universitet, är ordförande för Forskarhubben. Elin arbetar i skärningspunkten mellan etisk AI, framtidsstudier och teknikfilosofi, och har en bakgrund i beslutsanalys.

Sharon Lindberg

Sharon, a PhD student in computer and systems science with focus on ethics in design, is a senior designer and designs solutions for data collection and service design in our innovative work .

Fanny Lundkvist

Fanny, en innovationsinriktad civilingenjör, arbetar med affärsutveckling, med intresse för människocentrerad design och kombinationen av människor, miljö, teknik, organisation och samhälle.

Terese Tollstam

Therese, jurist, har lång erfarenhet av arbete med juridiska processer hos bolag, offentlig förvaltning och sjukvård. Therese är ansvarig för hubbens IP-utveckling, innovation/transformation och immaterialrättsliga frågor.