Framtidslabbet

Here imagination, futures and new perspectives meet!

The Futures Lab

The Futures Lab is a meeting place facilitated by Forskarhubben, with a focus on inclusive futures, sustainable innovation and methods-development. 

Whose imaginaries build the future?

Whose are left out ?

The Futures Lab is a maker and learning space that aims to broaden perspectives on the future and how future issues are discussed. We use different methods taken from Foresight, participatory design and critical perspectives, to widen horizons and make visible different assumptions on which future images are based. 

Verktyg för utforskande

in progress Toolbox

Futures Literacy Labs

Design Ficition

Futures Wheel

Unpacking rationalities

Backcasting

Care to collaborate, join a meta-method workshop or co-explore?
Forskarhubben är en ideell förening som tror på filantropisk delning av kunskap, låga trösklar för samverkan och delaktighet. Är du intresserad av att dela med dig av futuringkunskaper och erfarenheter som kan gagna världen?
Kontakta oss!

Kontakta oss

fl@forskarhubben.se

Elin Sporrong

Elin är doktorand och ordförande för Forskarhubben och aktiv i UNESCOs Futures Literacy community. Hennes arbete är positionerat i skärningspunkten mellan teknologins filosofi och etisk AI med fokus på metoder som undersöker förväntningar på och föreställningar av framtider.

Sharon Lindberg

Sharon är doktorand och studerar hur teknikdesign skulle kunna bli mer etisk. I hubben bidrar hon med bl a metodstöd