Framtidslabbet

Här möts föreställningsvärldar, framtider och nya frågor

Framtidslabbet

Framtidslabbet är en mötesplats faciliterad av Forskarhubben, med fokus på inkluderande framtider, hållbar innovation, metodutveckling och gemensamt skapande. 

Vems föreställningsvärldar får vara med och bygga framtiden?

Vilka lämnas utanför?

Framtidslabbet utgör en mötesplats där olika samhällsgrupper/aktörer kan utforska sina relationer till framtiden. Vi använder futuring-tekniker, participatory design och Futures Literacy Laboratorier för att undersöka hur dessa relationer, och antaganden de bygger på, påverkar möjligheter att bidra och inkluderas i samhället. 

Verktyg för utforskande

Toolbox

Futures Wheel

Futures Literacy Lab

Scenario planning

Vill du samarbeta eller bidra med metoder och tid?
Forskarhubben är en ideell förening som tror på filantropisk delning av kunskap, låga trösklar för samverkan och delaktighet. Är du intresserad av att dela med dig av futuringkunskaper och erfarenheter som kan gagna världen?
Kontakta oss!

Ta kontakt med våra processledare

fl@forskarhubben.se

Elin Sporrong

Elin är doktorand och ordförande för Forskarhubben och aktiv i UNESCOs Futures Literacy community. Hennes arbete är positionerat i skärningspunkten mellan teknologins filosofi och etisk AI med fokus på metoder som undersöker förväntningar på och föreställningar av framtider.

Sharon Lindberg

Ninja