Framtidslabbet

Här möts föreställningsvärldar, framtider och nya frågor

Framtidslabbet

Framtidslabbet är en mötesplats faciliterad av Forskarhubben, med fokus på inkluderande framtider, hållbar innovation, metodutveckling och gemensamt skapande. 

Vems föreställningsvärldar får vara med och bygga framtiden?

Vilka lämnas utanför?

Framtidslabbet är ett maker- och learningspace som syftar till att bredda perspektiv på framtiden och hur framtidsfrågor diskuteras. Vi använder olika metoder hämtade från Foresight, participatory design och kritiska perspektiv, för att vidga horisonter och synliggöra olika antaganden som framtidsbilder bygger på. 

Verktyg för utforskande

Toolbox

Futures Wheel

Futures Literacy Lab

Scenario planning

Vill du samarbeta eller bidra med metoder och tid?
Forskarhubben är en ideell förening som tror på filantropisk delning av kunskap, låga trösklar för samverkan och delaktighet. Är du intresserad av att dela med dig av futuringkunskaper och erfarenheter som kan gagna världen?
Kontakta oss!

Ta kontakt med våra processledare

fl@forskarhubben.se

Elin Sporrong

Elin är doktorand och ordförande för Forskarhubben och aktiv i UNESCOs Futures Literacy community. Hennes arbete är positionerat i skärningspunkten mellan teknologins filosofi och etisk AI med fokus på metoder som undersöker förväntningar på och föreställningar av framtider.

Sharon Lindberg

Ninja