Vi utvecklas och växer!

Efter ett år av strategiskt internt arbete, har vi börjat dra igång vår verksamhet. Att omlanseras med ny profil är en utmaning men vår väg, som impactbunden hubb, var att möta de behov som blev tydligare under åren. Med samma pragmatism som tidigare, arbetar vi vidare som faciliterande och oberoende hubb för kunskapsutbyten, samverkan och kvalificerade samtal.

Vår styrelse har vuxit inför det spännande klivet vi tar och det är med stor glädje vi välkomnar Therese Tollstam, Andreas Önnerström och Fanny Lundkvist in i styrelsen.