Om oss

Forskarhubben har som syfte att facilitera samverkan, underbygga kvalificerade samtal och underlätta för informella interdisciplinära sammanslutningar till nytta för samhället.

Hubben arbetar dels centralt via styrelsen, genom uppdrag, projekt efter inkomna pitchar, som bollplank, och egna projekt. Dels via våra noder och kanaler in i olika samhällssektorer. 

SAMARBETA MED OSS

Vår story

Vår förening grundades under 2013 med syfte att främja kritiskt tänkande. Då hette vi Vetenskapsrörelsen. Det var ett provokativt namnval, på basis av den dikotomi som fanns i debatten om vikten av skepticism och vetenskaplighet. Vi såg ett problem med indelningen vetenskaplig-ovetenskaplig baserat på de kriterier som fördes fram och ville hellre resonera kring kunskap om vetenskapliga metoder, olika verktyg för informationsgranskning och kritiskt tänkande. Vi ville lyfta fram ett ideal om ödmjukhet och att kritiskt tänkande i någon mån kräver en osäkerhet hos tänkaren – till det egna tänkande – och ett strävande efter kunskap.

Många forskare som hörde av sig till oss ville sprida sin forskning och dela med sig av sina kunskaper. Vi var inte rätt forum då och hänvisade vidare. Men här började ett frö gro – vad händer med all tyst kunskap, den vetenskapliga förståelsen och alla idéer som inte ryms inom akademin eller som skulle kunna göra nytta på andra områden?

Föreningen har utvecklats med fokus på samverkan och utgör nu en hubb för samarbeten som verkar mellan entreprenöriell verksamhet, akademi, civilsamhälle och samhällsfunktioner, där kunskap och ett tränat tänkande kan generera nytta. Forskarhubben ingår i Agenda 2030-nätverket


Charlotte, beteendevetare, är Forskarhubbens sekreterare och en ledstjärna i alla frågor som rör civilsamhället. Charlotte processleder och föreläser med fokus på mångfald och likvärdighet.

Charlotte är redaktör för antologin ”Starka tillsammans: tjugoen nulägesbilder av civilsamhället”.

Elin, besluts- risk- och policyanalytiker, är ordförande för Forskarhubben och leder de centrala projekten som hubben driver.

Elin driver det sociala företaget Infotail och är upphovsman till flera mikroinnovationer kopplade till hubben.

Andreas Önnerfors, professor in intellectual history, is Forskarhubbens Research co-ordinator.

Andreas is interested in how knowledge can be generated that is best for the world and adapted to new paradigms.

Styrelsen

Fanny, innovationsinriktad civilingenjör, är affärs- och verksamhetsutvecklare med intresse för människocentrerad design och kombinationen människa, teknik, organisation och samhälle. Fanny arbetar också för att inkludera skolelever i komplexa samhällsfrågor, genom organisationen Brevvännerna.

Sharon Lindberg, doktorand i data- och systemvetenskap, är senior designer och utformar lösningar för datainsamling och servicedesign i vårt innovativa arbete.

Therese Tollstam, har lång erfarenhet av arbete med juridiska processer hos bolag, offentlig förvaltning och med innovation. Therese arbetar med Forskarhubbens IP-utveckling, innovation/transformation, immaterialrätt.