Från internt till externt arbete

Året 2020 var hektiskt och hubben fokuserade framförallt på interna strategier, policyarbete och vår brand book. Vi har börjat behandlat ett flertal komplexa frågeställningar som är viktiga för vår profil och vårt arbete. Den som är familjär med Forskarhubben sedan tidigare, som känner oss som Vetenskapsrörelsen, vet att vi ofta kallar oss själva för pragmatiker […]