Vi släpper Samskapandeguiden under innovationsveckan 2021

Nu har vi äntligen släppt vår samskapade samskapandeguide som har sitt ursprung i behov hos offentlig sektor och näringsliv att samverka med civilsamhälle samt civilsamhällets och sociala entreprenörers behov att driva  behovsbaserade processer. Guiden rymmer en introduktion av samskapande som process och bidrar med reflekterande frågor om syften, etik och ansvar. 

Hämta din guide här!

En viktig del av hubbens arbete handlar om att, i nära samarbete med olika målgrupper, samskapa lösningar för utmaningar som ännu inte adresseras, eller som idag inte adresseras optimalt. Vi arbetar med flera olika metoder i innovativa processer, såsom participatory design, gapanalys, riskanalys, tjänstedesign och etnografiska studier. Samskapandeguiden är ett steg i att bygga ut vår verktygslåda.

Organisationer, forskare, enskilda entreprenörer och privatpersoner är välkomna att kontakta oss för att undersöka möjligheten att samskapa behovsbaserade sociala lösningar. Ni är också välkomna att kika in på vår hemsida inför sommaren 2022 då vi har lagt upp metoder som kan stötta ert arbete!