Varför bidra ideellt med kunskaper och tid?

Hubbens medlemmar kan gemensamt bidra till mer välförankrade och genomtänkta sociala lösningar genom att bidra med sin tid och kunskap. Tvärdisciplinära perspektiv, professionella och personliga erfarenheter, behovsinsikter och kritiskt tänkande utgör viktiga pusselbitar i vårt arbete, som investeringar i projekt och mötesplatser som formas av Forskarhubben, via våra mötesplatser eller av externa intressenter som behöver ett bollplank eller facilitator. Avkastningen är naturligtvis utbytet av kunskap, tjänster och kontakter, liksom vinsten att bidra till ansvarsfull innovation.  

Vill du ingå i vårt ekosystem?

Hubbens kapacitet att utveckla sin egen verksamhet och att ideellt bistå som facilitator eller källa till kunskap och perspektiv är helt beroende av ekosystemets parter och medlemmar. Vi är alltid öppna för samarbete med våra målgrupper och att utvidga vårt nätverk till förmån för synergi och mer ansvarsfull utveckling av innovation.

 

Du kan f.n. boka ett informellt möte med någon av oss i styrelsen, för att se hur du skulle kunna bidra och vad vi kan erbjuda. Maila oss på info@forskarhubben.se för att berätta lite om dig själv och tankar om engagemang, så återkommer vi!

 

Inom kort släpper vi vårt ”Initiativtorget” där sociala projekt och hubbens medlemmar enkelt kan hitta varandra för utbyten och utveckling.