Vill du hänga med oss eller samarbeta men vet inte hur?

Det borde vara uppenbart: Vi gillar samarbete. Och vi gillar synergier. Vill du samarbeta, investera i oss eller bara hänga lite för att se vad för fantastiska saker som kan hända – hör av dig!

Vem är du?

Är du doktorand eller forskare, jobbar inom offentlig förvaltning, näringslivet eller civilsamhället och vill arbeta tvärsektoriellt med ett projekt eller innovation? Hör av dig till oss för samarbete!

Är du social entreprenör, analytiker, forskare och/eller har expertis inom co-design, beteendevetenskap, innovation, webbdesign, statistik och validering, kommunikation eller något annat som du bedömer är viktigt för hubbens framgång? Hör av dig för samarbete eller styrelseuppdrag!

Är du patientföreträdare, arbetar med vårdfrågor eller äldreomsorg, jobbar som lärare eller med kommunikation inom någon samhällssektor? Hör av dig för uppdrag i någon av våra samordnargrupper!

Vill du finansiera, utveckla eller etablera samarbete kring en  av våra sociala innovationer? Kontakta oss