Vill du bli en del av hubben?

Under 2021 öppnar vi upp vårt ekosystem med syfte att understödja mötet mellan perspektiv och kunskaper för synergi samt möjligheten att bli medlem!

 

Du kan f.n. boka ett informellt möte med någon av oss i styrelsen, för att se hur du skulle kunna bidra och vad vi kan erbjuda. Maila oss på info@forskarhubben.se för att berätta lite om dig själv och tankar om engagemang, så återkommer vi!