Vill du bli en del av hubben?

Under 2021 öppnar vi upp vårt ekosystem med syfte att understödja mötet mellan perspektiv och kunskaper för synergi samt möjligheten att bli medlem!

 

Du kan f.n. boka ett informellt möte med någon av oss i styrelsen, för att se hur du skulle kunna bidra och vad vi kan erbjuda. Maila oss på info@forskarhubben.se för att berätta lite om dig själv och tankar om engagemang, så återkommer vi!

 

Vi söker en processledare till mötesplatsen Agensarenan!

Agensarenan är Forskarhubbens mötesplats för frågor gällande agens (rätt och möjlighet att agera) för välbefinnande och välmående i olika ekosystem, såsom i samhället eller på fysiska platser såsom vård- och omsorgsboenden eller i bostadsområden. Syftet med Agensarenan är att,som oberoende nod, främja möten som kan leda till insikter, underlag och kunskap som sänker trösklar för välbefinnande eller som ökar människors handlingsutrymme att främja det egna välmåendet. Uppdraget kan innnebära bl.a. att skapa nya utrymmen för möten mellan målgrupper och format, utföra analyser eller leda samskapande processer. Vi söker dig som, med hubbens stöd, Agensarenans arbetsgrupp och nätverk, vill bidra till att mötesplatsen blir levande och bidragande i sammanhang där den kan göra nytta!Kontakta oss via formuläret ovan, så återkommer vi!