Projekt

Utvecklar en målgruppsanpassad modell för utforskande av samhällsfrågor i syfte att främja kritiskt tänkande hos barn och ungdomar som inte har lust att granska information.

En plattform som lägger särskilt fokus på tvärsektoriell samverkan, innovation och kunskapsöverföring mellan olika system runt sjukdomsdrabbade, exempelvis patientorganisationer, akademi och vårdens stödorganisationer.
Titta in på plattformen här!

Ett koncept som syftar till att bryta den sociala isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. Konceptet går ut på att äldreboenden och servicehus agerar noder mellan barn i skola och fritidsaktiviteter.

Symbol för riskgrupp

En tydlig symbol som personer i riskgrupp kan bära, som en påminnelse till omgivningen att hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Se vår pågående undersökning

Kritiskt tänkande - i teori och praktik

Ett antologiprojekt som drevs mellan 2015-2016, baserat på undersökningar av lärares behov av verktyg och material för undervisning om kritiskt tänkande.

Se produkten här!