Projekt

Utvecklar en målgruppsanpassad modell för utforskande av samhällsfrågor i syfte att främja kritiskt tänkande hos barn och ungdomar som inte har lust att granska information.

En behovsdriven plattform och hubb som lägger särskilt fokus på  samverkan och minskat kunskapssvinn inom fältet patientcentrering och patientmakt.

Se vår pågående undersökning.

Ett koncept som syftar till att bryta den psykologiska isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. Konceptet går ut på att äldreboenden och servicehus agerar noder mellan barn i fritidsaktiviteter.

Symbol för riskgrupp

En tydlig symbol som personer i riskgrupp kan bära, som en påminnelse till omgivningen att hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Se vår pågående undersökning

Kritiskt tänkande - i teori och praktik

Ett antologiprojekt som drevs mellan 2015-2016, baserat på undersökningar av lärares behov av verktyg och material för undervisning om kritiskt tänkande.

Se produkten här!