Blogg

Aktuellt


  • av Admin
    Vårt projekt Brev genom isolering syftar till att bryta den psykologiska isoleringen och sprida glädje bland äldre som känner ensamhet. Projektet är framtaget tillsammans med äldre […]

Patientrelaterats blogg